Odpowiedź Burmistrza na petycję w sprawie przyspieszenia prac związanych z powstaniem terenów rekreacyjnych i parku w północno - zachodniej części Osiedla im. Jana III Sobieskiego.

Odpowiedź Burmistrza na petycję w sprawie przyspieszenia prac związanych z powstaniem terenów rekreacyjnych i parku w północno - zachodniej części Osiedla im. Jana III Sobieskiego.

Odpowiedź Burmistrza na petycję w sprawie przyspieszenia prac związanych z powstaniem terenów rekreacyjnych i parku w północno - zachodniej części Osiedla im. Jana III Sobieskiego.

By / Polecane artykuły / sobota, 24 kwiecień 2021 17:47

Otrzymaliśmy odpowiedź na petycję w sprawie powstania parku i terenów rekreacyjnych przy os. Sobieskiego. A w niej Pan Burmistrz informuje, że "Gmina Miasto Oława podejmuje wszelkie działania zmierzające do nieodpłatnego pozyskiwania nieruchomości do celów związanych z rozwojem miasta, tworzeniem lepszej jakości przestrzeni publicznej oraz zwiększeniem atrakcyjności miasta i podwyższeniem poziomu życia mieszkańców. Propozycja przejęcia nieruchomości położonej przy ul. Zacisznej w Oławie jest efektem analizy przez gminę działań inwestycyjnych, które mogą być zrealizowane na terenie miasta Oława a dotyczą zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Z uwagi na brak w tym rejonie miasta terenów zieleni miejskiej, które spełniałyby funkcje wypoczynku, rekreacji, sportu i edukacji, uwzględniając przy tym brak w zasobie gminnym nieruchomości, która mogłaby być wykorzystana do stworzenia takiej zorganizowanej przestrzeni zielonej, wzięto pod uwagą nieruchomość stanowiącą przedmiot władania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu. Zainicjowanie rozmów w przedmiotowym zakresie nastąpiło po wprowadzeniu ustawowych zmian organizacyjnych właściwych dla podmiotu zarządzającego gruntami rolnymi Skarbu Państwa (zniesienie Agencji Nieruchomości Rolnych i powstanie w jej miejsce z dniem 01.09.2017r. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego), który przejął m.in. zadania, które dotyczą gospodarowania zasobem nieruchomości rolnych Skarbu Państwa.

Rozmowy z władającym nieruchomością prowadzone są od 2018r. My ze swojej strony deklarujemy wszelką współpracę i pomoc, jednakże oczekiwany przez nas efekt końcowy wymaga zgodnego działania dwóch stron. Mając powyższe na uwadze, przebieg rozmów oraz dotychczasową współpracę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, w ramach wspólnego tworzenia lepszej jakości przestrzeni lokalnej, w której mieszkańcy czują się dobrze, inwestorzy mogą realizować swoje projekty w zgodzie z polityką przestrzenną gminy, a „nowe miejsca” są przyjazne, nowoczesne i atrakcyjne, liczymy na pozytywne stanowisko w przedmiotowej sprawie".

W związku z tym zdecydowaliśmy jako Stowarzyszenie mieszkańców wesprzeć w działaniach władze miasta i skierować podobną petycję do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu. Gdy tylko otrzymamy odpowiedź niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Tagi

Autor

Wszystko dla Oławy

Wszystko dla Oławy

Przedstawiciel Stowarzyszenia "Wszystko dla Oławy". "Naszym celem jest zmobilizowanie oławianek i oławian do szerokiej aktywności na rzecz lokalnej społeczności i dobra miasta. Chcemy pokazać mieszkańcom, że wiele rzeczy w Oławie można zrobić lepiej i mamy na to wpływ. "

Dodaj komentarz

Please publish modules in offcanvas position.