Przystanek kolejowy Oława Zachodnia powstanie do 2023 r. !

Przystanek kolejowy Oława Zachodnia powstanie do 2023 r. !

Przystanek kolejowy Oława Zachodnia powstanie do 2023 r. !

By / Polecane artykuły / środa, 10 listopad 2021 03:11

Otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Infrastruktury o konkretach dotyczących budowy przystanku kolejowego Oława Zachodnia. Już w tym miesiącu ma być ogłoszony przetarg w systemie "zaprojektuj i buduj" natomiast inwestycja ma zostać zakończona do końca 2023 r. To świetna wiadomość dla nas wszystkich. Z posiadanych przez nas informacji zapewniamy, że na stacji Oława w dalszym ciągu oczywiście będą zatrzymywały się pociągi podmiejskie i dalekobieżne. Pytaliśmy też o budowę wiaduktu lub tunelu przy Wiejskiej. Niestety, jeszcze musimy uzbroić się w cieprliwość. Jednak zapewniamy, że jako stowarzyszenie będziemy w dlaszym ciągu podejmować działania aby rozwiązać sprawę tego przejazdu. Poniżej treść pisma z MI                                                                                                                                                                                                                            

Warszawa, dnia 10 listopada 2021 r

Ministerstwo Infrastruktury,

ul. Chałubińskiego 4/6,

00-928 Warszawa

Departament Kolejnictwa

 

Pan Marek Drabiński

Stowarzyszenie Wszystko dla Oławy

Szanowny Panie, w odpowiedzi na wystąpienie Stowarzyszenia Wszystko dla Oławy przekazanego pocztą elektroniczną w sprawie budowy przystanku kolejowego Oława Zachodnia, przewidzianego do realizacji w ramach Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025, poniżej przedstawiam stosowne informacje. Z informacji przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jako podmiotu któremu została powierzona realizacja ww. Programu lata 2021-2025 wynika, że planowana budowa przystanku Oława Zachodnia będzie w km 157,100 linii kolejowej nr 132 Bytom - Wrocław Główny i realizowany będzie w systemie „projektuj i buduj”. 

Ogłoszenie postępowania przetargowego dla tej lokalizacji planowane jest w listopadzie br., natomiast finalnie zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2023 r. Wspomniana powyżej lokalizacja przystanku była konsultowana przez PKP PLK S.A. i wybrana zgodnie z zaleceniami Urzędu Miejskiego w Oławie. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa dwóch nowych jedno krawędziowych peronów o długości 200 m wraz z wykonaniem odwodnienia, dojść do peronów, przejścia podziemnego pod torami o odpowiednim standardzie, dostosowanym do warunków lokalnych oraz wykonanie innych prac niezbędnych w branżach towarzyszących. Jednocześnie informuję, że postulowana budowa wiaduktu lub tunelu w km 156,300 linii kolejowej nr 132, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 396, w ramach realizacji ww. Programu nie jest możliwa, gdyż zgodnie z treścią tego dokumentu, wszelkie prace związane z realizacją zada ńmogącobejmować jedynie budowę bądź modernizację infrastruktury pasażerskiej oraz ewentualne zadania związane z dostępnością do miejsc parkingowych dla podróżnych.

Ponadto budowa obiektu takiego jak wiadukt lub tunel bezwzględnie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej, co również stoi w sprzeczności z założeniami Programu, gdyż zgodnie z treściątego dokumentu, wszelkie zadania związan z budową lub modernizacją przystanków kolejowych nie mogą być obarczone koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Z wyrazami szacunku,

Dokument podpisany elektronicznie przez: 

Marcin Piwowarski Zastępca Dyrektora 

Tagi

Autor

Wszystko dla Oławy

Wszystko dla Oławy

Przedstawiciel Stowarzyszenia "Wszystko dla Oławy". "Naszym celem jest zmobilizowanie oławianek i oławian do szerokiej aktywności na rzecz lokalnej społeczności i dobra miasta. Chcemy pokazać mieszkańcom, że wiele rzeczy w Oławie można zrobić lepiej i mamy na to wpływ. "

Dodaj komentarz

Please publish modules in offcanvas position.