JEST SZANSA NA WIADUKT LUB TUNEL ZAMIAST PRZEJAZDU PRZY WIEJSKIEJ

JEST SZANSA NA WIADUKT LUB TUNEL ZAMIAST PRZEJAZDU PRZY WIEJSKIEJ

JEST SZANSA NA WIADUKT LUB TUNEL ZAMIAST PRZEJAZDU PRZY WIEJSKIEJ

By / Polecane artykuły / niedziela, 15 maj 2022 06:45

Czekaliśmy z tym do czasu podpisania umowy na wykonie przystanku kolejowego Oława Zachodnia. W związku z tą, jakże potrzebną inwestycją, pojawiły się uzasadnione obawy co do wydłużenia czasu oczekiwania na przejeździe kolejowym przy ul. Wiejskiej. Zwróciliśmy się więc do Ministra Infrastruktury z zapytaniem i apelem o możliwość budowy skrzyżowania bezkolizyjnego. Minister wystąpił do zarządcy linii kolejowej i okazało się, że jest to dla PKP PLK S.A. całkowita nowość. Jednocześnie wskazana została możliwość realizacji takiego przedsięwzięcia. Szanowni Państwo, wynika z tego, że nikt z władz miasta wcześniej nie zabiegał o tą inwestycję. Dlaczego ? Odpowiedź znają zapewne osoby ze ścisłego kierownictwa BBS, rządzącego miastem od 20 lat. Poniżej publikujemy nasze pismo i odpowiedź. Ponieważ ze stanowiska MI jasno wynika, że o budowę tego obiektu muszą zabiegać lokalne władze, będziemy apelować do naszych włodarzy o pilne działania w tym temacie. Jednocześnie chcemy w sprawę zaangażować parlamentarzystów z naszego regionu. O postępach będziemy Państwa informować na bieżąco. Na zdjęciu tunel w Kościanie, podobny obiekt pasował by doskonale w naszym mieście.

 

Oława, 16.04.2022 r.

Stowarzyszenie

Wszystko dla Oławy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                                                                                                                                                           Pan Andrzej Adamczyk

                                                                                                                                                                                                                                           Minister Infrastruktury

                                                                                                                                                                                                                               ul. Chałubińskiego 4/6,  00-928 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

my mieszkańcy Oławy zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu komunikacyjnego w naszym mieście, jaki stanowi skrzyżowanie linii kolejowej nr 132 z drogą wojewódzką nr 396.

Obecnie wzmożony ruch kolejowy na linii 132 oraz samochodowy na drodze wojewódzkiej nr 396 sprawiają, że zwłaszcza w godzinach szczytów komunikacyjnych, w Oławie tworzą się duże zatory drogowe. Czas oczekiwania przed przejazdem kolejowym wynosi niekiedy kilkanaście minut (kiedy przejeżdża na raz kilka pociągów co jest możliwe dzięki blokadzie wieloodstępowej). Miasto Oława obecnie bardzo się rozbudowuje jeśli chodzi o zabudowę mieszkaniową, po drugiej stronie torów budowane jest duże skupisko bloków mieszkaniowych na istniejącym już dużym osiedlu Nowy Otok. Co kilka dni na przejeździe dochodzi do awarii urządzeń SSP co oczywiście jest w większości przypadków spowodowane nieostrożnością kierowców. Jednak biorąc pod uwagę, że już w 2019 roku natężenie ruchu samochodowego w tym miejscu przekroczyło 10 tys. pojazdów na dobę (badania wykonane na zlecenie Urzędu Miejskiego w Oławie do potrzeb opracowania Studium Transportowego dla miasta), takie zdarzenia są nieuniknione i wraz z dalszym wzrostem natężenia ruchu mogą się nasilać. Szanowny Panie Ministrze Oława jest miastem, które jako jedno z nielicznych na Dolnym Śląsku, z przebiegającą przez miejscowość drogą krajową, nie posiada obwodnicy (obwodnica drogi krajowej nr 94 jest na etapie projektowania). Miejscowość posiada układ drogowy jeszcze z lat siedemdziesiątych od których niewiele się zmieniło. To właśnie brak należytej infrastruktury drogowej, przeszkadza mieszkańcom najbardziej w codziennym funkcjonowaniu i ogranicza możliwości rozwoju. Obecnie długi czas oczekiwania na przejeździe jest w dużej mierze związany z postojem pociągów na stacji Oława (czujnik przejazdowy znajduje się w peronie stacji). Za dwa lata gdy powstanie przystanek kolejowy Oława Zachodnia, ten czas zostanie jeszcze bardziej wydłużony, bowiem i z drugiego kierunku cześć pociągów zatrzymując się w peronach przystanku będzie powodować zamknięcie rogatek. Dlatego też uważamy, że jedynym docelowym rozwiązaniem jest budowa skrzyżowania bezkolizyjnego. Prosimy o przychylenie się do naszej prośby i podjęcie działań zmierzających do realizacji inwestycji. W najbliższym czasie zamierzamy zorganizować spotkanie w tej sprawie, na które zaprosimy przedstawicieli MI, zarządcy linii kolejowej PKP PLK S.A., zarządcy drogi wojewódzkiej nr 396 DSDiK, wszystkich parlamentarzystów z naszego okręgu, oraz oczywiście przedstawicieli władzy lokalnej, media i mieszkańców.

Do wiadomości:

PKP PLK S.A

DSDiK we Wrocławiu

                                                                                                                                                                                                                                                            Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                                                                            Marek Drabiński

 

 

 

 

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY   

Warszawa, dnia 09 maja 2022 r.

Departament Kolejnictwa

Znak sprawy: DTK-5.055.112.2021

                                                                                                                                                                                                                                            Pan Marek Drabiński

                                                                                                                                                                                                                                 Stowarzyszenie Wszystko dla Oławy

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na wystąpienie z 16 kwietnia 2022 r. w sprawie budowy skrzyżowania bezkolizyjnego linii kolejowej nr 132 z drogą wojewódzką nr 396 w miejscowości Oława, poniżej przekazuję stosowne informacje.

Z informacji przekazanych przez PKP PLK S.A. wynika, że inicjatywa budowy ww. obiektu inżynieryjnego w miejscowości Oława jest dla Spółki propozycją nową, która nie była rozważana w dotychczasowych pracach planistycznych. Szansą na realizację w przyszłości przedmiotowej inicjatywy mógłby być multilokalizacyjny projekt inwestycyjny pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”, który został wskazany jako priorytetowy w dokumencie strategicznym pn.: „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021-2030 z perspektywą do 2040 roku”. Projekt ten może stanowić kontynuację realizowanego w ramach POliŚ 2014- 2020 analogicznego projektu, w ramach którego możliwa stała się współpraca zarządcy infrastruktury kolejowej z zarządcami infrastruktury drogowej w zakresie współfinansowania inwestycji drogowych obejmujących likwidację przejazdów kolejowo - drogowych i budowę w zamian skrzyżowań bezkolizyjnych w najbardziej newralgicznych lokalizacjach. W ramach przytoczonego projektu byłaby możliwość zgłoszenia przez samorząd terytorialny propozycji budowy skrzyżowania w omawianej lokalizacji. Należy jednak nadmienić, że wdrożenie powyższego projektu uzależnione będzie od dostępności środków finansowych.

Uprzejmie informuję, że przejazd kolejowo - drogowy kat. B znajdujący się w miejscowości Oława w km 156,290 linii kolejowej nr 132 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 396, zgodnie z zapewnieniami PKP PLK S.A., spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1744, z późn. zm.) w zakresie czasów ostrzegania oraz iloczynu ruchu. Podnoszona w wystąpieniu awaryjność urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP) na przedmiotowym skrzyżowaniu spowodowana jest głównie nierespektowaniem przez kierowców przepisów ruchu drogowego (wjeżdżanie w strefę przejazdu pomimo zapalonych lamp na sygnalizatorach drogowych, co w konsekwencji powoduje blokowanie zamykających się rogatek i awarie systemu SSP). Ponadto PKP PLK S.A. poinformowała, że wprowadziła działania mające na celu ograniczenie czasu zamknięcia omawianego przejazdu dla pociągów jadących w kierunku Wrocławia, które planowo zatrzymują się na stacji Oława.

                                                                                                                                                                                                      Z poważaniem, Dokument podpisany elektronicznie przez:

                                                                                                                                                                                                                    Marcin Piwowarski Zastępca Dyrektora

Autor

Wszystko dla Oławy

Wszystko dla Oławy

Przedstawiciel Stowarzyszenia "Wszystko dla Oławy". "Naszym celem jest zmobilizowanie oławianek i oławian do szerokiej aktywności na rzecz lokalnej społeczności i dobra miasta. Chcemy pokazać mieszkańcom, że wiele rzeczy w Oławie można zrobić lepiej i mamy na to wpływ. "

Dodaj komentarz

Please publish modules in offcanvas position.