Burmistrz nie chce terenów rekreacyjnych przy Sobieskiego?

Burmistrz nie chce terenów rekreacyjnych przy Sobieskiego?

Burmistrz nie chce terenów rekreacyjnych przy Sobieskiego?

By / Aktywność społeczna / sobota, 10 lipiec 2021 16:40

Po długim okresie oczekiwania, dostaliśmy odpowiedź od Pana Burmistrza dotyczącą naszej propozycji powstania terenów rekreacyjnych obok osiedla Sobieskiego. Przypominamy chodzi o teren w trójkącie ulic Paderewskiego, Zaciszna i linia kolejowa. To w sumie 27 hektarów które na dzień dzisiejszy są w posiadaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zaczęliśmy od petycji w tej sprawie na początku roku. Pomysł bardzo spodobał się mieszkańcom Oławy. Dopiero po jej pojawieniu się w przestrzeni publicznej władze miasta podjęły jakiekolwiek działania zmierzające do przejęcia tych terenów od KOWR, choć rządzący miastem blisko 20 lat BBS miał na to sporo czasu, ale lepiej późno niż wcale. Aczkolwiek uchwalony MPZP oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewiduje powstanie na tym terenie docelowo miejsc do wypoczynku i rekreacji. Dlaczego więc uchwalono takie plany? Nikt tego nie sprawdził pod tym kątem? Szanowni Państwo popełniono mnóstwo błędów i zaniechań w tej sprawie. My jednak zaproponowaliśmy Panu Burmistrzowi wyjście z sytuacji, które pozwalałoby na powstanie takich terenów po nazwą Miasteczko Ruchu Drogowego. To cel edukacyjny ZGODNY Z USTAWĄ o przekazywaniu gminom gruntów przez KOWR, o czym szerzej można przeczytać  Tutaj. Pomysł spodobał się Dyrektorowi Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu który obiecał wsparcie, także finansowe w miarę możliwości. Taki obiekt spełniałby oczywiście niezbędny cel edukacyjny, jednocześnie zostałby uzupełniony zielenią, drzewami, ławkami, co w połączeniu z proponowaną przez Burmistrza ścieżką edukacyjną (na 2 hektarach) oraz w przyszłości obiektem sportowym (też ujętym w ustawie)  spełniałoby potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Niestety odpowiedź z UM jest dla nas całkowicie zaskakująca i niezrozumiała. Nie dość, że aby ją otrzymać musieliśmy wysłać ponaglenie (wysłano przez e-puap w dniu 25.05.2021, ponaglenie w dniu 28.06, odpowiedź otrzymaliśmy w dniu 08.07.2021) to jest ona napisana tak, jakby ktoś, kto ją napisał, nie przeczytał ze zrozumieniem naszego wniosku. Szkoda, ale my nie odpuścimy. Wiemy jaka jest potrzeba mieszkańców największego oławskiego osiedla co do powstania takich terenów. W najbliższym czasie przygotujemy projekt uchwały która pozwoliłaby podjąć ww. działania. Poniżej nasz wniosek i odpowiedź z UM. 

Treść naszego pisma do Burmistrza wysłanego w dniu 25.05.2021

Szanowny Panie Burmistrzu, w związku z brakiem możliwości przekazania gruntów pod park i tereny rekreacyjne zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie możliwości wystapienia do KOWR o przekazanie gruntów przy ul. Zacisznej w Oławie (działka nr 2/5, AM-30) z myślą o budowie miasteczka ruchu drogowego w tym miejscu. Oprócz proponowanej przez Państwa ścieżki edukacyjnej, miasteczko było by świetnym uzupełnieniem tego terenu. Do tego można by dodać ścieżki biegowo-spacerowe, uzupełniając umiarkowaną zielenią wraz z ławkami. Wszystkie ww. rzeczy spełniały by wymagania ustawy na którą KOWR się powołuje w sprawie przekazania gruntów gminie. Tym sposobem spełnilibyśmy wspólnie jedną z największych oczekiwań mieszkańców tej części miasta jaką było by powstanie terenów do odpoczynku, rekreacji i sportu oraz przy okazji edukacji. Stare miasteczko ruchu drogowego dawno już przestało pełnić swoją funkcję, a taki obiekt w mieście jest potrzebny. Wieloletnia współpraca oławskiej Straży Miejskiej z DORD w zakresie szkolenia i egzaminowania młodzieży na kartę rowerową, mogłaby by być kontynuowana na stacjonarnym profesjonalnym obiekcie, gdzie młodzież ćwiczyła by przepisy ruchu drogowego w praktyce. Z miasteczka korzystały by dzieci z przedszkoli oraz młodzież szkolna z całego miasta, a może i powiatu. Popołudniami i wieczorami natomiast z terenu mogli by korzystać rodzice z dziećmi, kieryjacy hulajnogami, amatorzy jazdy na rolkach i inni. Wszystko było by otoczone pasem zieleni oraz ścieżkami biegowo-spacerowymi wraz z ławkami do odpoczynku. Dyrektor DORD we Wrocławiu jest zainteresowany współpracą przy powstaniu takiego obiektu. Jeżeli tylko ze strony władz miasta Oława będzie zainteresowanie taką inicjatywą zaproponujemy spotkanie w tej sprawie w celu omówienia współpracy. Stowarzyszenie mieszkańców Wszystko dla Oławy wraz z Dolnośląskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego oraz Wojewódzką Radą Bezpeczeństwa Ruchu Drogowego zajeło by się organizacją takiego miasteczka, służąc pomocą przy projektowaniu, opiniowaniu oraz w miarę możliwości finansowych także przy wykonaniu takiego obiektu.

Odpowiedź przysłana po ponagleniu w dniu 08.07.2021                                                            

dotyczy: wniosku z dnia 25 maja 2021r. nr rej. 7670 - w sprawie wystąpienia do KOWR o przekazanie terenów na cele edukacyjne oraz ponaglenia z dnia 28 czerwca 2021r. nr rej. 9365

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25 maja 2021r. uprzejmie informuję, że jesteście Państwo na bieżąco informowani o wszelkich działaniach dotyczących pozyskania przez Gminę Miasto Oława nieruchomości położonej przy ul. Zacisznej w Oławie (działka nr 2/5 AM-30). Informacje te przekazywane są nie tylko poprzez odpowiedzi na składane w tym zakresie pisma, ale także w przestrzeni publicznej – podczas sesji Rady Miejskiej w Oławie. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że brak jest możliwości prawnych pozyskania przedmiotowego terenu na cele rekreacyjne, co w konsekwencji przyczynia się do braku możliwości uzupełnienia tej funkcji o proponowane przez Państwo miasteczko ruchu drogowego. Zaznaczam, że podstawą prowadzenia rozmów w przedmiotowym zakresie z władającym nieruchomością jest art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.u z 2020r., poz. 2243), który jednoznacznie wskazuje cele, na które może być przekazana nieodpłatnie gminie nieruchomość. Przypominam również, że zainicjowanie rozmów w przedmiotowym zakresie nastąpiło po wprowadzeniu ustawowych zmian organizacyjnych właściwych dla podmiotu zarządzającego gruntami rolnymi Skarbu Państwa (zniesienie Agencji Nieruchomości Rolnych i powstanie w jej miejsce z dniem 01.09.2017r. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego), który przejął m.in. zadania, które dotyczą gospodarowania zasobem nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. Rozmowy z władającym nieruchomością prowadzone są od 2018r. i dotyczą również innych nieruchomości, których pozyskanie może przyczynić się do rozwoju miasta, tworzenia lepszej jakości przestrzeni publicznej oraz podwyższenia poziomu życia mieszkańców. Niezależnie od powyższego, działając w określonej rzeczywistości prawnej, prowadzone będą dalsze rozmowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu w sprawie przekazania nieruchomości na cele, które będą zgodne z właściwymi przepisami, a jednocześnie będą spełniać oczekiwania mieszkańców.

Tagi

Autor

Wszystko dla Oławy

Wszystko dla Oławy

Przedstawiciel Stowarzyszenia "Wszystko dla Oławy". "Naszym celem jest zmobilizowanie oławianek i oławian do szerokiej aktywności na rzecz lokalnej społeczności i dobra miasta. Chcemy pokazać mieszkańcom, że wiele rzeczy w Oławie można zrobić lepiej i mamy na to wpływ. "

Dodaj komentarz

Please publish modules in offcanvas position.