Przebudowa dworca PKP w Oławie

Przebudowa dworca PKP w Oławie

Przebudowa dworca PKP w Oławie

By / Aktywność społeczna / poniedziałek, 16 sierpień 2021 12:39

Otrzymaliśmy odpowiedź od spółki Polskie Koleje Państwowe w sprawie przebudowy naszego dworca kolejowego. Oto jej treść.

Działając w imieniu i na rzecz spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. (dalej: PKP S.A., Spółka) dziękujemy za zainteresowanie przygotowywaną przez Spółkę inwestycją obejmującą przebudowę dworca kolejowego w Oławie, wpisaną do realizacji w ramach „Programu Inwestycji Dworcowych PKP S.A. na lata 2016-2023”. PKP S.A. ma świadomość potencjału obiektu dworcowego nie tylko jako budynku służącego obsłudze pasażera korzystającego z kolei, ale dostrzega też jego znaczenie dla miasta oraz lokalnej społeczności. Spółka ma poczucie odpowiedzialności za całokształt projektu wynikające z faktu, żeprzedmiotem inwestycji jest najstarszy czynny dworzec kolejowy na ziemiach polskich. 

Dostrzegamy także niedogodności funkcjonalne obiektu w jego obecnym stanie, w tym wynikające ze zróżnicowania poziomów i poważne utrudnienia w dostępności dworca dotykające głównie osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, w tym osoby na wózkach inwalidzkich, ale także podróżnych z małymi dziećmi lub z ciężkim bagażem. Zamiarem PKP S.A. jest likwidacja barier i zapewnienie dostępności, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich walorów architektonicznych izabytkowych obiektu. Inwestycja w Oławie obecnie znajduje się na etapie prac przygotowawczychi jest planowana we współdziałaniu z przedstawicielami lokalnego samorządu, a obecnie trwają prace zmierzające do zawarcia porozumienia w sprawie współpracy przy inwestycji z Gminą Miastem Oława. 

Z uwagi na znaczenie obiektu oraz jego zabytkowy charakter PKP S.A. zamierza na początkowym etapie prac projektowych sporządzić pełne studium historyczno-konserwatorskie, obejmujące badania architektoniczne na obiekcie oraz kwerendę archiwalną. Uzyskane w toku opracowania tego studium materiały ikonograficzne zostaną wykorzystane w dalszych pracach projektowych stąd jeśli Stowarzyszenie Wszystko dla Oławy dysponuje materiałami fotograficznymi lub rysunkowymi pokazującymi dworzec w przeszłości, to bylibyśmy wdzięczni za udostępnienie ich cyfrowych kopii. Najstarszy wizerunek dworca, jakim obecnie posiadamy, to kartka pocztowa z 1898 roku pokazująca fotografie budynku od strony peronów i od strony parku oraz rysunek dworca z 1903 roku. 

Dziękujemy za zainteresowanie planowaną inwestycją w Oławie oraz liczymy na dobrą współpracę i wsparcie ze strony Stowarzyszenia w trakcie procesu przygotowania realizacji inwestycji. Z uwagi na obecny stan epidemii pismo przekazujemy wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki ePUAP. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Tagi

Autor

Wszystko dla Oławy

Wszystko dla Oławy

Przedstawiciel Stowarzyszenia "Wszystko dla Oławy". "Naszym celem jest zmobilizowanie oławianek i oławian do szerokiej aktywności na rzecz lokalnej społeczności i dobra miasta. Chcemy pokazać mieszkańcom, że wiele rzeczy w Oławie można zrobić lepiej i mamy na to wpływ. "

Dodaj komentarz

Please publish modules in offcanvas position.