Przywróćmy naszemu dworcowi kolejowemu jego historyczną wartość i przystosujmy go do dzisiejszych standardów

Przywróćmy naszemu dworcowi kolejowemu jego historyczną wartość i przystosujmy go do dzisiejszych standardów

Przywróćmy naszemu dworcowi kolejowemu jego historyczną wartość i przystosujmy go do dzisiejszych standardów

By / Transport / poniedziałek, 05 lipiec 2021 16:39

W związku z planowanym remontem dworca kolejowego w Oławie, zwórciliśmy się do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o udział w konsultacjach dotyczacych remontu naszego historycznego obiektu. 

Ministerstwo Infrastruktury

ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Szanowni Państwo, w związku z oficjalną informacją o wpisaniu dworca kolejowego w Oławie na listę Programu inwestycji dworcowych na lata 2016-2023 jako stowarzyszenie mieszkańców “Wszystko dla Oławy” widząc potencjał naszego najstarszego w Polsce czynnego dworca kolejowego zwracamy się z prośbą o umożliwienie udziału w konsultacjach dotyczących remontu dworca. Przede wszystkim liczymy na przywrócenie jego historycznego wyglądu oraz dostosowanie do dzisiejszych realiów co sprawi, że będzie użyteczny i dostępny dla wszystkich. Budynek dworca został oddany do użytku wraz z otwarciem pierwszej linii kolejowej na ziemiach polskich z Wrocławia do Oławy w maju roku 1842, czyli ponad 179 lat temu. Zbudowany według projektu Augusta Rosenbauma – królewskiego radcy budowlanego i naczelnego inżyniera oraz projektanta dworca Kolei Górnośląskiej we Wrocławiu, a także pierwszego neogotyckiego dworca w Krakowie. 

To nasza oławska perełka historyczna, którą my mieszkańcy chcielibyśmy chwalić się światu. Obecnie dworzec jest niedostępny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej poruszających się na wózkach ze względu na schody zarówno przy wejściu od strony miasta jak i od peronu. Podobnie jest z dojściem na peron 2, co prawda jest dźwig, jednak wszyscy wiemy jak wygląda jego obsługa, jest po prostu bez użyteczny. To musi się zmienić ! Remont budynku dworca powinien być przeprowadzony po dokładnej analizie potrzeb podróżnych, po konsultacji z władzami miasta oraz pod kątem dostosowania do ewentualnej działalności komercyjnej prowadzonej w przyszłości na jego terenie. To wszystko aby uniknąć sytuacji, że po remoncie większość pomieszczeń będzie stała pusta. Jako stowarzyszenie będziemy proponować wzorem pobliskiego miasta Strzelina przeniesienie do budynku dworca siedziby Straży Miejskiej. To rozsądne i logiczne rozwiązanie sprawiłoby, że w tej części miasta pojawią się na stałe stróże prawa. 

Dworzec będzie chroniony, a i w całej południowej części miasta potencjalnie będzie bezpieczniej. PKP mogłyby bezpłatnie użyczyć miastu pomieszczeń w zamian za ochronę dworca, za którą kolej nie będzie musiała płacić. W budynku dworca zważywszy na jego historyczny charakter powinna powstać izba muzealna. Wśród mieszkańców jest wielu miłośników kolei posiadających dużą ilość eksponatów które mogły by być do takiej izby przekazane. Uważamy także, że obok dworca powinien stanąć wzorem wielu innych miast pomnik z eksponatem parowozu. Oława, dawniej była stacją węzłową gdzie była mała parowozownia, obrotnica. A w pobliskich zakładach ZNTK, manewrując często po stacji, jeszcze w latach 90 jeździł parowóz TKt 48. Plac przed dworcem powinien także zostać przebudowany, lub chociaż powinna zostać zmieniona organizacja ruchu. 

Tutaj kwestia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Oławie, właścicielem części terenu. Obecnie jest tam bardzo duży ścisk, cały czas utrudniony przejazd mają autobusy komunikacji miejskiej, brak jest miejsc dla zatrzymujących się na kilka minut osób odprowadzających i przyjeżdżających po podróżnych. Komunikacja publiczna, taxi, miejsca dla odprowadzających i odbierających podróżnych, odpowiednia ilość dla niepełnosprawnych, to powinno być priorytetem, a gdy zostanie miejsce to oczywiście kilka stanowisk do parkowania. Przypominamy, że niedaleko dworca przy ul. Różanej został oddany do użytku całkiem niedawno stosunkowo duży parking na ponad 100 pojazdów. Odnośnie tego parkingu to prosimy o rozważenie umożliwienia wejścia z parkingu bezpośrednio na peron 1, z którego odjeżdżają pociągi w kierunku Wrocławia.

Pragniemy zwrócić uwagę, że od strony południowej strony dworca (ul. Cicha) jest miejsce na wybudowanie kilkanastu stanowisk parkingowych dla podróżnych dojeżdżających z tej strony dworca. W przyszłości także zostanie wybudowany nowy przystanek kolejowy Oława Zachodnia w drugiej części miasta (jest na liście MI) co sprawi, że przyjeżdżających na dworzec samochodami powinno być mniej. Oddanie do użytku ww. przystanku zapewne sprawi, że zmniejszy się potok podróżnych korzystających ze stacji Oława, trzeba więc to też brać pod uwagę. Szanowni Państwo, my mieszkańcy Oławy wyrażamy ogromną radość, że w końcu jest szansa aby nasz oławski dworzec kolejowy został wyremontowany. Deklarujemy pomoc i wparcie podczas przygotowania inwestycji tak abyśmy mogli wspólnie cieszyć się za jakiś czas naszą oławską wizytówką.

Do wiadomości:

Starosta Oławski

Burmistrz Miasta Oława

Gazeta Powiatowa Wiadomości Oławskie

Tagi

Autor

Wszystko dla Oławy

Wszystko dla Oławy

Przedstawiciel Stowarzyszenia "Wszystko dla Oławy". "Naszym celem jest zmobilizowanie oławianek i oławian do szerokiej aktywności na rzecz lokalnej społeczności i dobra miasta. Chcemy pokazać mieszkańcom, że wiele rzeczy w Oławie można zrobić lepiej i mamy na to wpływ. "

Dodaj komentarz

Please publish modules in offcanvas position.